České vysoké učení technické v Praze

FSv

FEL

FS

A K T U A L I T Y

Úvahy, zrod a příprava 
programu Scénické technologie na ČVUT v Praze

2020 
V rámci ČVUT v Praze byly se souhlasem pana rektora zahájeny přípravy směřující k akreditaci nového studijního programu Scénické technologie. Tento projekt byl koncipován ve spolupráci s Národním divadlem a DAMU, a bylo k němu podepsáno Memorandum. 

2021 
Na Fakultě stavební ČVUT v Praze byla schválena koncepce přípravy a příslušných prací se ujala katedra architektury.  
Garantem byl pověřen Jaroslav Daďa, který se ujal role koordinátora týmu spolupracovníků s cílem definovat cíle programu a profil absolventa. Byly zahájeny práce na žádosti o akreditaci dle standardů NAÚ. Byla podespána memoranda mezi ČVUT v Praze a klíčovými pracovišti v oboru: s Národním divadlem, s Českou televizí a se Studii Barrandov.

2022
Byla dokončena žádost o akreditaci a probíhá institucionální akreditace programu v rámci ČVUT v Praze.

2023
Na září je naplánován ostrý start programu.

Tým lidí, kteří stáli u zrodu programu

za ČVUT v Praze:
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
prof. akad. arch. Vladimír Soukenka
doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ing. Jiří Ehrlich

za Národní divadlo
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.

za DAMU
RNDr. Jan Veselý

za Českou  televizi
Pavel Hénik
08-2022
Program Scénické technologie má logotyp jako základní kámen své vizuální identity. Prostorově stylizované písmeno "S" je tvořeno stuhou ze tří pruhů, která evokuje trojici participujících fakult na programu.
Logo má řádkovou a kruhovou verzi pro širší záběr použití.

09-2022
Pro specializovanou učebnu prgramu byla vybrána místnost A-832 v budově A Fakulty stavební, v 8. patře. Místnost bude upravena pro potřeby předmětů typu PROJEKT a současně bude zázemím pro studenty programu. K realizaci úprav by mělo dojít na jaře 2023.

10-2022
Fakulta stavební připravuje tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Letos by již součástí DOD měl být i připravovaný program Scénické technologie. Zájemci o studium budou mít příležitost seznámit se s rámcovým zaměřením programu. 
Scénické technologi dostali od PR oddělení Fakulty stavební také svébytnou ikonu, která bude využita pro propagaci programu společně s ostatními studijními programy :)

undefined