České vysoké učení technické v Praze

FSv

FEL

FS

K O N T A K T Y

kontakty na Fakulty zajišťující studijní program a odpovědné osoby pro dotazy k programu 


Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. - garant programu

jaroslav.dada@fsv.cvut.cz


Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Technická 2, 160 00 Praha 6

doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Stanislav.Vitek@cvut.cz


Fakulta strojní ČVUT v Praze
Technická 2, 160 00 Praha 6

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D.
Ladislav.Kolarik@cvut.czundefined