České vysoké učení technické v Praze

FSv

FEL

FS

S T U D I J N Í   P L Á N

předmět    zajišťující fakulta     hod/týden     hod/semestr      způsob  zakončení     počet kreditů    ročník/semestrMATEMATIKA 1    FS 4p+4c 104 h/sem. z,zk 8 1/1 
KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE   FSv 2p+1c 39 h/sem. z,zk 4 1/1 
ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ   FEL 2p+2c 52 h/sem. kz 6 1/1 
TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1   FS 2p+0c 26 h/sem. zk 2 1/1 
ZÁKLADY KRESBY A GRAFICKÉ PREZENTACE   FSv 0p+5c 65 h/sem. kz 5 1/1 
ÚVOD DO ELEKTROTECHNIKY   FEL   2p+1l 39 h/sem. kz 4 1/1 
CIZÍ JAZYK 1   FSv 0p+2c 26 h/sem. z 1 1/1 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 1    0p+2c 26 h/sem. z 0 1/1 
FYZIKA A MODERNÍ TECHNOLOGIE   FS 2p+1c+1l 52 h/sem. z,zk 5 1/2 
ZÁKLADY STAVITELSTVÍ   FSv 3p+2c 39 h/sem. z,zk 5 1/2 
NAUKA O BUDOVÁCH - TYPOLOGIE   FSv 2p+0c 26 h/sem. zk 2 1/2 
TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2   FS 2p+1c 39 h/sem. z,zk 3 1/2 
SCÉNICKÝ PROVOZ 1   FSv 0p+3c 39 h/sem. kz 5 1/2 
KOMPOZICE   FSv 0p+4c 52 h/sem. kz 6 1/2 
CIZÍ JAZYK 2   FSv 0p+2c 26 h/sem. z, zk 2 1/2 
POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT - SKUPINA 1   2p nebo 2c 26 h/sem. z 2 1/2 
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2   0p+2c 26 h/sem. z 0 1/2 
DĚJINY DIVADLA, VÝVOJ SCÉNICKÉHO PROSTORU   FSv 2p+0c 26 h/sem. zk 2 2/3 
TZB A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB   FSv 2p+2c 52 h/sem. z,zk 5 2/3 
POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 1   FSv 0p+2c 26 h/sem. kz 3 2/3 
MANAGMENT A FINANČNÍ ŘÍZENÍ   FSv 2p+0c 26 h/sem. zk 2 2/3 
ZÁKLADY KONSTRUKCÍ ASTROJŮ   FS 2p+0c 26 h/sem. zk 2 2/3 
MULTIMÉDIA 1   FEL 2p+2l 52 h/sem. z, zk 6 2/3 
PROJEKT DIVADLA, FILMU A TELEVIZE 1   FSv 0p+8c 104 h/sem. kz 8 2/3 
DĚJINY UMĚNÍ   FSv 2p+0c 26 h/sem. zk 2 2/4 
POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 2   FSv 0p+2c 26 h/sem. kz 3 2/4 
MULTIMÉDIA 2   FEL 2p+2l 52 h/sem. z, zk 5 2/4 
TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3   FS 2p+1c 39 h/sem. z,zk 3 2/4 
KONSTRUKCE   FS 2p+1c 39 h/sem. z,zk 3 2/4 
SCÉNICKÝ PROVOZ 2   FSv 0p+2c 26 h/sem. kz 2 2/4 
PROJEKT DIVADLA, FILMU A TELEVIZE 2   FSv 0p+8c 104 h/sem. kz 10 2/4 
POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT - SKUPINA 2    2p nebo 2c 52 h/sem. z 2 2/4 
KONSTRUKCE A VÝROBA   FSv 2p+2c 52 h/sem. z,zk 3 3/5 
DATOVÉ SÍTĚ   FEL 2p+2c 52 h/sem. kz 5 3/5 
TECHNIKA PRO ZVUKOVÝ DESIGN   FEL 2p+2l 52 h/sem z,zk 4 3/5 
TECHNIKA PRO SVĚTELNÝ DESIGN   FEL 2p+2l 52 h/sem z,zk 4 3/5 
DĚJINY A TEORIE MÉDIÍ   FEL 2p+0c 26 h/sem.   zk 2 3/5 
PROJEKT DIVADLA, FILMU A TELEVIZE 3   FSv 0p+10c 130 h/sem.   kz 10 3/5
POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT - SKUPINA 2   2p nebo 2c 26 h/sem. z 2 3/5 

ŘÍZENÁ ODBORNÁ PRAXE (12 týdnů)   0+18 216 h/sem.   z 18 3/6
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE   FSv 10 130 h/sem. z 12 3/6 
ZAKRESLOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ   FSv 0p+2c 26 h/sem. z 2 1/2 
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE   FSv 0p+2c 26 h/sem. z 2 2/3 
POČÍTAČOVÉ ZOBRAZOVÁNÍ OBJEKTŮ   FSv 0p+2c 26 h/sem. z 2 2/3 
PROSTOROVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ   FSv 1p+1c 26 h/sem. z 2 1/2 
PRÁVO (VŠEOBECNÉ)   FSv 2p+0c 26 h/sem. z 2 2/3 
ZÁKLADY ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ   FS 0p+2c 26 h/sem. z 2 1/2 
APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE   FSv 1p+1c 26 h/sem. z 2 2/4 
NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMŮ TZB   FSv 1p+1c 26 h/sem. z 2 2/4 3/5 
OCHRANA PAMÁTEK   FSv 2p+0c 26 h/sem. z 2 2/4 
STATIKA V ARCHITEKTUŘE   FSv 1p+1c 26 h/sem. z 2 2/4 
ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN A TERMODYNAMIKY   FS 1p+1c 26 h/sem. z 2 3/5 
NÁSTROJE PRO IoT   FEL 2p+2l 52 h/sem. z 5 2/4 
TVORBA VIRTUÁLNÍCH SVĚTŮ   (blokový předmět) FEL 2p+4c 78 h/sem. z 4 2/4 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Povinně volitelné předměty

Atraktivní předměty typu PROJEKT

V prvním roce studia převládají humanitně zaměřené předměty, doplněné o základní předměty z oblastí stavebnictví, eletrotechniky a strojírenství. V dalších dvou letech pak studiu dominuje široké spektrum odborných, profilových předmětů. Do 2.-5. semestru je zařazen předmět typu PROJEKT. Základní teoretické předměty a předměty profilujícího základu jsou koncipovány tak, aby podporovaly znalosti, které student potřebuje ke zdárnému zvládnutí zadání ateliérového PROJEKTU.  V předmětech typu PROJEKT budou studenti využívat specializovanou učebnu na Fakultě stavební, která jim poskytne komfortní vybavení pro simulaci technologií na fyzických modelech. 

Odborná praxe v délce 12ti týdnů proběhne v atraktivním prostředí jednom ze tří špičkových pracovišť v ČR

Odbornou praxi si studenti budou zapisovat v 6. semestru studia, praxi je nutné absolvovat formou aktivní účasti na procesu přípravy a realizace konkrétního inscenačního titulu ve spolupráci s Národním divadlem, Českou televizí nebo Studiem Barrandov. Součástí praxe je účast na revizních prohlídkách technických zařízení scény a TV, resp. filmového studia. 

undefined